TRANSLATA

TRANSLATA

Dnes zatvorené

+421 2 3260 3131 +421 2 3214 4144 office@translata.sk

+421 2 3260 3131 +421 2 3214 4144 office@translata.sk

Prekladateľská a tlmočnícka spoločnosť Translata poskytuje komplexné prekladateľské a tlmočnícke služby od roku 2005. Poskytujeme bežné, odborné aj úradné preklady s vysokým dôrazom na terminologickú a obsahovú správnosť prekladaných textov. Spolupráca s viac ako 3900 prekladateľmi a 350 tlmočníkmi nám umožňuje realizovať rozsiahle prekladateľské projekty v nadštandardných termínoch. Prekladáme pre najväčšie firmy na Slovensku, stredné a malé podniky, ale aj jednotlivcov, ktorí potrebujú preložiť jednu stranu. V roku 2009 sme obdržali certifikát manažérstva kvality ISO 9001 a zaviazali sme sa byť garantom kvalitných služieb za primeranú cenu.

storeopeninghours :

pondelok Do piatok : Od 9:00 Do 18:00
sobota, nedeľa : ZATVORENÉ

categories :

Title