SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Dnes otvorené
Od 9:00 Do 21:00

Slovenská sporiteľňa poskytuje komplexné služby pre obyvateľstvo aj podnikateľov, pričom táto filiálka ponúka korunové aj devízové služby pre obidva spomínané segmenty, to znamená vkladné knižky, sporožírové účty, bežné účty, devízové účty, termínované účty a úvery obyvateľstvu. Ako doplnkové služby si klienti môžu vybrať niektoré z čoraz obľúbenejších produktov elektronického bankovníctva t.zn. homebanking, internetbanking, SIM toolkitbanking, Sporotel, SMS banking, telephonebanking, mailbanking. Návštevníkom nákupného centra Aupark sú k dispozícii aj služby zmenárne. Pre tých klientov, ktorí uprednostňujú prácu so svojimi peňažnými prostriedkami bez pomoci pracovníkov banky, je k dispozícii samoobslužná zóna s nočným trezorom, bankomatom a infoterminálom.
Zobraziť viac Zobraziť menej

storeopeninghours :

pondelok Do piatok : Od 10:00 Do 21:00
sobota, nedeľa : Od 9:00 Do 21:00