Zákaznícke centrum SPP ponúka pre zákazníkov v kategórii Domácnosť a Maloodber komplexné poradenstvo a servis k službám a produktom spoločnosti SPP.

Prioritou pracovníka zákazníckeho centra je splnenie požiadaviek zákazníka a jeho spokojnosť.

Poskytnutie informácií k:

 • zmluvnému vzťahu
 • platbám
 • fakturácii
 • odpočtu
 • aktuálnym produktom a službám

Okrem poskytovania informácií a poradenstva vybavujeme nasledujúce požiadavky:

 • uzatváranie zmlúv – nový odber, zmena dodávateľa, zmena odberateľa – prepis, obnovenie dodávky neplatiča (plyn aj EE)
 • ukončenie zmlúv (plyn aj EE)
 • prerušenie a obnovenie dodávky z dôvodu rekonštrukcie (iba plyn)
 • zmeny zmluvných podmienok – zmena priezviska, adresných údajov, preddavkov, spôsobu platby, tarify... (plyn aj EE)
 • úradné preskúšanie meradla (iba plyn)
 • reklamácie a sťažnosti

OTVÁRACIE HODINY

 • pondelok· Od 10:00 do 21:00
 • utorok· Od 10:00 do 21:00
 • streda· Od 10:00 do 21:00
 • štvrtok· Od 10:00 do 21:00
 • piatok· Od 10:00 do 21:00
 • sobota· Od 9:00 do 21:00
 • nedeľa· Od 9:00 do 21:00
Zobraziť viac
Title