CENTRUM JE OTVORENÉ
CENTRUM JE OTVORENÉ

Centrum je otvorené 10-21 hod (PO-PIA), 9-21 hod (SO-NE).

Otvorené sú predajne potravín, lekárne, drogérie a vybrané služby. Tešíme sa na vašu návštevu.

Zoznam otvorených prevádzok a výdajných miest nájdete tu

>>>

TRVALÁ UDRŽATEĽNOST

 

Spoločnosť  Unibail-Rodamco-Westfield ako vlastník nákupného centra Aupark sa aktívne hlási k politike trvalej udržateľnosti a presadzuje neustále znižovanie ekologického dopadu nákupných centier, ktoré vlastní a spravuje. Skupina vo svojej funkcii prenajímateľa zahájila komplexný program opatrení zameraných na zníženie spotreby energie a vody, zvýšenia podielu separovaného zberu odpadu a podporu používania trvalo udržateľnej dopravy v portfóliu svojich nákupných centier. Tieto opatrenia sa týkajú vybavenia spoločných plôch pod priamym riadením prenajímateľa. V nákupnom centre Aupark nám záleží na životnom prostredí a k zachovaniu jeho čistoty pristupujeme nanajvýš zodpovedne. Svoj dôraz na trvalú udržateľnosť sme uplatňovali/uplatňujeme aj v priebehu rekonštrukcie interiéru centra – využité boli tiež materiály, ktoré majú po celú dobu svojej existencie čo najmenší vplyv na životné prostredie. Nákupné centrum Aupark v Bratislave je prvým obchodným centrom na Slovensku, ktoré bolo v programe BREEAM In-Use ohodnotené v dvoch kategóriách známkou „vynikajúce“. Nákupné centrum toto hodnotenie, vydávané nezávislým audítorom, získalo pre vlastnosti svojej budovy a taktiež pre jej správu/manažment.

Recyklácia odpadu

Sme presvedčení, že recyklácia odpadu má zmysel. V súčasnosti je recyklovaných 37% všetkého odpadu a v nasledujúcom období plánujeme toto číslo zvýšiť na 45%. Našim záujmom je taktiež, aby ste aj vy mali možnosť triediť odpad jednoducho počas svojich nákupov v nákupnom centre Aupark. Z tohto dôvodu v nákupných pasážach centra nájdete niekoľko odpadkových košov s triedeným odpadom.

Osvetlenie

Našim záväzkom sú maximálne úspory elektrickej energie v rámci prevádzky nákupného centra Aupark. Pri osvetľovaní interiéru preto v najvyššej možnej miere využívame prírodné vonkajšie osvetlenie a úsporné LED žiarivky s dlhodobou životnosťou. Energiu šetríme aj v nočných hodinách a cielene redukujeme mieru produkcie svetelného znečistenia - medzi 23. a 7. hodinou znižujeme intenzitu vonkajšieho osvetlenia na minimum.

Kúrenie/chladenie a VZT

Chceme, aby ste sa pri nakupovaní v centre Aupark cítili príjemne a preto tu pomocou technológií kúrenia a chladenia vytvárame optimálne teplotné podmienky. Myslíme pri tom ekologicky a využívame technológie , ktoré životné prostredie zaťažujú minimálne. Pri kúrení a chladení využívame aj vlastnosti pre prestup tepla obvodových konštrukcií (steny, strecha, okna, dvere). V roku 2014 sme obdržali energetický štítok budovy s celkovým výsledkom B. V roku 2014 sme nakúpili 25 000MWh Zelenej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov, čím sme pomohli znížiť emisie CO2 o 21.250 ton.

Hospodárenie s vodou

Uvedomujeme si, že voda je vzácna a pri hospodárení s ňou sme preto náležite opatrní. Umývadlové batérie a nádrže na toaletách majú redukovaný prietok vody tak, aby nedochádzalo k zbytočnému plytvaniu. V priestoroch pánskych toaliet pre zamestnancov využívame technológiu bezvodných pisoárov. Systémom ”Merania a regulácie” vieme detegovať vznik rozsiahleho úniku vody. V priestoroch parkovacieho domu máme inštalované zberné nádoby na dažďovú vodu, ktorú následne využívame na zálievku okolitej zelene.