Každý deň sa v Auparku nachádza množstvo zamestnancov, ktorí absolvovali kurz prvej pomoci a vedia ju profesionálne podať. V naliehavom prípade neváhajte kontaktovať informačný pult v centrálnom priestore Auparku na Tel. +421 (02) 682 661 11, prípadne oslovte ktoréhokoľvek predavača, prípadne zamestnanca, aby tak urobil za Vás.

Defibrilátor môže zachrániť život. Práve preto je v Auparku aj profesionálne zaškolený personál, ktorý ho v prípade potreby vie priniesť a použiť.

Občianske združenie Liga za duševné zdravie má svoju konzultačnú miestnosť aj v Auparku. Odborníci v nej poskytnú psychologicko-poradenské služby pre návštevníkov centra. Ambulancia je situovaná do priestorov na 2. nadzemnom podlaží. Psychológovia sa budú snažiť zdarma pomôcť záujemcom pri riešení problémov priamo v poradni a môžu navrhnúť ďalšiu konzultáciu v niektorej z bratislavských ambulancií alebo poradní.

KONTAKT
+421 (02) 682 661 11
Stylista
Služby stylistu v Auparku 2x ročne zdarma.
Preskúmať