registrationform_loadertext

Vyplňte registračný formulár

Oslovenie *
Poskytnite nám svoj dátum narodenia, aby ste mohli dostať darček k narodeninám.
V prípade záujmu dostávať aktuálne ponuky formou SMS.
Zadajte číslo Vašej ŠPZ a parkovací systém Vám automaticky predĺži parkovanie o hodinu. Systém sa stáva funkčným až po 24 hodinách od zadania vašej ŠPZ.

Odbery

Želám si dostávať komerčné informácie v súlade s ustanoveniami Zásad Zásady ochrany osobných údajov

* Správca údajov: Unibail Management SAS (Francie) a spoločnosť AUPARK, a.s.

Účel spracovávania: Správa vernostného programu, ktorá zahŕňa správu personalizovaných ponúk a komunikácie s členmi vernostného programu (vrátane obchodných oznamov v prípade poskytnutia súhlasu), ako je ďalej podrobne uvedené v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

Práva a ďalšie informácie: Máte právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, požadovať úpravu, výmaz alebo prenos svojich osobných údajov, právo požadovať obmedzenie spracovania a/alebo nesúhlasiť so spracovávaním (vrátane profilovania), rovnako ako právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať; pričom také odvolanie nebude mať žiaden vplyv na platnosť spracovania, ktoré bolo prevedené skôr s vašim súhlasom. Ďalej som si vedomý/á, že mám právo podať sťažnosť u príslušného dohľadového úradu, tj. Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Ďalšie informácie o správe osobných údajov a vašich právach ako subjektu údajov nájdete tu.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
* Povinné polia