CENTRUM JE OTVORENÉ
CENTRUM JE OTVORENÉ

Centrum je otvorené 10-21 hod (PO-PIA), 9-21 hod (SO-NE).

Otvorené sú predajne potravín, lekárne, drogérie a vybrané služby. Tešíme sa na vašu návštevu.

Zoznam otvorených prevádzok a výdajných miest nájdete tu

>>>

registrationform_loadertext

Vyplňte registračný formulár

Oslovenie *
Poskytnite nám svoj dátum narodenia, aby ste mohli dostať darček k narodeninám.
V prípade záujmu dostávať aktuálne ponuky formou SMS.
Zadajte číslo Vašej ŠPZ a parkovací systém Vám automaticky predĺži parkovanie o hodinu. Systém sa stáva funkčným až po 24 hodinách od zadania vašej ŠPZ.

Odbery

Želám si dostávať komerčné informácie v súlade s ustanoveniami Zásad Zásady ochrany osobných údajov

Kliknutím na „SÚHLASÍM A REGISTROVAŤ“ súhlasíte s Podmienkami používania

Týmto súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov spoločnosťou AUPARK a. s., so sídlom Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 47 240 377 a spoločnosťou Unibail Management S.A.S., vystupujúcimi ako prevádzkovatelia za účelom riadenia a udržiavania vzťahov s návštevníkmi ako je bližšie uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov.

Som si vedomý, že si môžem uplatňovať viaceré práva ako sú bližšie uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov. Okrem toho beriem na vedomie, že moje osobné údaje môžu byť presunuté mimo územie EU ako je bližšie špecifikované nižšie. Plné znenie môjho súhlasu sa zobrazí po kliknutí na Zobraziť viac

 

Beriem na vedomie, že poskytovanie údajov je dobrovoľné.

Súhlas poskytujem na dobu môjho používania Služieb.

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v tomto formulári ako aj akýchkoľvek údajov, ktoré poskytnem alebo ktoré budú zhromaždené počas môjho používania vernostného programu a/alebo akejkoľvek služby AUPARKU dostupnej cez mobilnú aplikáciu, vrátane lokalizačných údajov.

Ďalej súhlasím s nasledovným:

  • Moje osobné údaje môžu byť kombinované s inými údajmi, ktoré prevádzkovatelia alebo jeden zo sprostredkovateľov uvedených v Zásadách ochrany osobných údajov zhromaždili odo mňa alebo o mne;
  • Moje osobné údaje môžu byť predmetom analýzy môjho zákazníckeho správania;
  • Moje osobné údaje môžu byť prevedené na tretie osoby alebo spracúvané tretími osobami, vrátane, avšak nie výlučne, ostatných spoločností skupiny Unibail-Rodamco, ich poskytovateľov služieb a značkových zákazníkov. Okrem toho beriem na vedomie, že moje osobné údaje môžu byť prevedené mimo EÚ tak, ako je to bližšie uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov;
  • Ak si stiahnem Aplikáciu vyššie uvedeného nákupného centra, mám možnosť aktivovať si v Aplikácii dodatočné služby (napr. Inteligentné parkovanie). Ak si aktivujem tieto dodatočné služby, súhlasím s dodatočným spracúvaním mojich osobných údajov tak, ako je to uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov. Tieto dodatočné služby môžem kedykoľvek deaktivovať;
  • Keď zapnem zisťovanie polohy a umožním môjmu zariadeniu vykonávať zisťovanie polohy, môže dôjsť k zhromažďovaniu údajov o zistenej polohe;
  • Moje údaje môžu byť používané pre analýzu môjho používateľského správania.

Týmto vyhlasujem, že som si vedomý svojich práv vyžiadať si prístup, opravu, výmaz alebo prenosnosť svojich osobných údajov, práva požadovať obmedzenie spracúvania a/alebo namietať voči spracúvaniu (vrátane profilovania), ako aj práva odvolať kedykoľvek svoj súhlas; som si vedomý skutočnosti, že odvolanie môjho súhlasu nebude mať vplyv na platnosť akéhokoľvek ukončeného spracúvania pod podmienkou, že svoj súhlas som udelil predtým. Ďalej som si vedomý, že mám právo podať orgánu dohľadu sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Beriem na vedomie, že svoje práva si môžem uplatniť tým, že písomne nakontaktujem vyššie uvedených prevádzkovateľov, napr. zaslaním e-mailu na info@aupark-bratislava.sk. Vyhlasujem, že som si prečítal a porozumel Zásadám ochrany osobných údajov, v ktorých sú uvedené bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov a  Podmienkam používania spoločnosťou AUPARK a. s. a Unibail Management S.A.S.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
* Povinné polia