Po uplynutí 3 hodín, každá začatá hodina 3,00 EUR.
Po opustnení parkovacích priestorov na dobu min. 1 hod. ďalšie 3 hodiny zdarma (4 hod. členovia vernostného programu).


Viac info na infopulte.

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PARKOVISKAAUPARK – Bratislava - download pdf.