BEZPEČNOSTNÉ A HYGIENICKÉ OPATRENIA CENTRA

Vážení zákazníci,

prosím pre vstup do centra použite vstupy: Hlavný vstup pri McDonalds, Vstup od Sadu Janka Kráľa, Vstup pri šatni Click&Services, Vstup pri Delia café, Vstup pri Slovenskej pošte, Vstup pri lávke Digital Park, kde vám bude odmeraná teplota. Tento vstup prosíme nepoužívať.

ZAKAZ vstupu osobám s telesnou teplotou nad 37°C

____________________________________________________

Vážení zákazníci,

vaše zdravie je pre nás najväčšou prioritou. Pre maximálny komfort a bezpečnosť vás všetkých sme zaviedli zvýšené hygienické opatrenia.

PREVENTÍVNA DEZINFEKCIA

Nákupné centrum je pravidelne plošne dezinfikované pomocou špeciálnej polyHMG metódy, ktorá predstavuje najnovší typ polymérovej dezinfekcie. Dezinfekciu centra zabezpečuje odborná firma a metóda získala certifikáty najvyššej kvality.

Výrazne sme tiež zvýšili frekvenciu priebežného upratovania a dezinfekcie spoločných priestorov nákupného centra, ktorá aktuálne prebieha v intervaloch minimálne každé 2 hodiny. Zvýšenú pozornosť venujeme ošetreniu kontaktných plôch, akými sú napríklad madlá, kľučky, výťahové displeje, splachovače či zábradlia.

PREŠKOLENÝ PERSONÁL A OBMEDZENIA ZHLUKOVANIA

Pracovníci nákupného centra prešli špeciálnym bezpečnostným školením a sú vybavení všetkými potrebnými ochrannými pomôckami. Pri nástupe do pracovnej činnosti je všetkým zamestnancom nákupného centra meraná telesná teplota.

PRE ZAISTENIE MAXIMÁLNEJ BEZPEČNOSTI VÁS PROSÍME O DODRŽIAVANIE NIEKOĽKÝCH PRAVIDIEL:

 • Využívajte, prosím, dezinfekčné stojany nachádzajúce sa pri všetkých vstupoch do nákupného centra, na infostánku aj na toaletách. Stále tiež platí, že najlepšou ochranou je obmedzenie dotykov na minimum.
 • Dodržiavajte, prosím, rozostupy aspoň 2 metre od ďalších zákazníkov. Odhadnúť správnu vzdialenosť vám pomôže infografika na podlahe nákupného centra.
 • Ak je to možné, preferujte, prosím, bezkontaktnú platbu kartou alebo mobilným telefónom.
 • V prípade, že sa necítite dobre, vyhnite sa návšteve nákupného centra. Chránite tým ostatných zákazníkov i personál.

  AUPARK - BEZPEČNÉ MIESTO PRE VAŠE NÁKUPY

  Bratislavské nákupné centrum Aupark získalo certifikáciu s označením "Safe & Healthy Places", ktorá slúži ako potvrdenie tej najvyššej kvality nákupných centier Unibail-Rodamco-Westfield (URW) v prípade ak centrum dodržiava všetky štandardy v oblasti hygieny, bezpečnosti a životného prostredia (HSE - Hygiene, Safety and Environment). Táto certifikácia je jedným z výsledkov série hĺbkových auditov uskutočnených francúzskou spoločnosťou Bureau Veritas, uznávaným svetovým lídrom v poskytovaní služieb testovania, inšpekcie a certifikácia (TIC). Už pred časom skupina URW ohlásila ďalšie vylepšenie techník používaných na prevenciu pred ohrozením zdravia vo svojich nákupných centrách po celej Európe.

  V tejto súvislosti bola spoločnosti Bureau Veritas, ako tretej strane, zverená aktualizácia pravidiel skupiny URW pre postupy používané na dodržiavanie štandardov HSE v európskych nákupných centrách. Prvýkrát v histórii skupiny sa tak stalo za účasti epidemiologických odborníkov. Potom začala spoločnosť Bureau Veritas vykonávať audit vo všetkých nákupných centrách skupiny URW v Európe s cieľom vystaviť každému z nich zodpovedajúci certifikát.

  Tento audit, ktorý bude teraz v certifikovaných centrách vykonávaný každoročne, je postavený na piatich základných kritériách:

  1. Kvalita vody

  2. Kvalita vzduchu

  3. Bezpečnosť

  4. Hygiena

  5. Požiarne zabezpečenie

  Aupark Bratislava sa v oblasti bezpečnosti a hygieny neustále rozvíja a zavádza najmodernejšie a zároveň ekologické inovácie a riešenia do bežného chodu obchodného centra.